AQUESTA APLICACIÓ RECULL ALGUNES DADES PERSONALS DELS SEUS USUARIS.

CONTROL DE DADES I PROPIETARI

TIPUS DE DADES RECOLLIDES

ENTRE ELS TIPUS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE AQUESTA APLICACIÓ RECOPILA, PER SI MATEIX OA TRAVÉS DE TERCERS, ES TROBEN: POSICIÓ GEOGRÀFICA, DADES DE LES GALETES I EL SEU ÚS. ALTRES DADES PERSONALS RECOLLIDES PODEN SER DESCRITES EN ALTRES SECCIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT O PEL TEXT EXPLICATIU DEDICADA CONTEXTUALMENT AMB LA RECOLLIDA DE DADES. LES DADES PERSONALS PODEN PROPORCIONAR LLIUREMENT PER L’USUARI, O AUTOMÀTICAMENT RECOLLIT QUAN ÚS D’AQUESTA APLICACIÓ. QUALSEVOL ÚS DE LES COOKIES – O D’ALTRES EINES DE SEGUIMENT – PER AQUESTA APLICACIÓ O PELS PROPIETARIS DELS SERVEIS DE TERCERS QUE UTILITZA AQUESTA APLICACIÓ, LLEVAT QUE S’INDIQUI EL CONTRARI, SERVEIX PER IDENTIFICAR ELS USUARIS I RECORDAR LES SEVES PREFERÈNCIES, AMB L’ÚNIC PROPÒSIT DE PROPORCIONAR EL SERVEI REQUERIT PER L’USUARI. LA NO PRESENTACIÓ DE DETERMINADES DADES PERSONALS POT FER QUE SIGUI IMPOSSIBLE PER A AQUESTA APLICACIÓ PER PROPORCIONAR ELS SEUS SERVEIS. L’USUARI ASSUMEIX LA RESPONSABILITAT DE LES DADES PERSONALS DE TERCERS PUBLICATS O COMPARTITS A TRAVÉS D’AQUESTA APLICACIÓ, I DECLARA TENIR EL DRET A COMUNICAR O DIFONDRE ELLS, ALLEUJANT AIXÍ EL RESPONSABLE DE LES DADES DE TOTA RESPONSABILITAT.

LA MANERA I EL LLOC DE PROCESSAMENT DE LES DADES

MÈTODES DE PROCESSAMENT

EL CONTROLADOR DE DADES PROCESSA LES DADES DELS USUARIS D’UNA MANERA ADEQUADA I PRENDRAN LES MESURES DE SEGURETAT ADEQUADES PER EVITAR L’ACCÉS NO AUTORITZAT, DIVULGACIÓ, MODIFICACIÓ O DESTRUCCIÓ NO AUTORITZADA DE LES DADES. EL PROCESSAMENT DE DADES ES PORTA A TERME UTILITZANT ORDINADORS I / O DE TI HABILITAT EINES, SEGUINT ELS PROCEDIMENTS D’ORGANITZACIÓ I MANERES ESTRICTAMENT RELACIONATS AMB LES FINALITATS INDICADES. A MÉS DE RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, EN ALGUNS CASOS, LES DADES PODEN SER ACCESSIBLES A CERTS TIPUS DE PERSONES A CÀRREC, QUE INTERVENEN EN EL FUNCIONAMENT DEL LLOC (ADMINISTRACIÓ, VENDES, MÀRQUETING, LEGAL, ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA) O PARTS EXTERNES (COM LA TERCERA FESTA PROVEÏDORS DE SERVEIS TÈCNICS, CARTERS, ELS PROVEÏDORS D’ALLOTJAMENT, COMPANYIES DE TI, AGÈNCIES DE COMUNICACIÓ) NOMENATS, SI CAL, COM PROCESSADORS DE DADES PER PART DEL PROPIETARI. LA LLISTA ACTUALITZADA D’AQUESTES PARTS POT SER SOL·LICITADA DES DEL CONTROLADOR DE DADES EN QUALSEVOL MOMENT.

LLOC

LES DADES ES PROCESSEN EN LES OFICINES DE L’OPERACIÓ DEL CONTROLADOR DE DADES I EN QUALSEVOL ALTRE LLOC ON ES TROBEN LES PARTS QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS. PER A MÉS INFORMACIÓ, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

TEMPS DE RETENCIÓ

LES DADES ES CONSERVEN DURANT EL TEMPS NECESSARI PER A PRESTAR EL SERVEI SOL·LICITAT PER L’USUARI, O DEL QUE S’HA DECLARAT PELS FINS DESCRITS EN AQUEST DOCUMENT, I L’USUARI SEMPRE POT SOL·LICITAR QUE EL CONTROLADOR DE DADES SUSPENDRE O ELIMINAR LES DADES.

L’ÚS DE LES DADES RECOLLIDES

LES DADES RELATIVES A L’USUARI ES RECULL PER PERMETRE L’APLICACIÓ PER PROPORCIONAR ELS SEUS SERVEIS, AIXÍ COM PER ALS SEGÜENTS PROPÒSITS: L’ACCÉS ALS COMPTES DELS SERVEIS DE TERCERS, INTERACCIONS BASATS EN LA LOCALITZACIÓ, CONTINGUT COMENTAR I INTERACCIÓ AMB XARXES SOCIALS I PLATAFORMES EXTERNES. LES DADES PERSONALS UTILITZAT PER A CADA PROPÒSIT ES DESCRIU EN LES SECCIONS ESPECÍFIQUES D’AQUEST DOCUMENT.

PERMISOS DE FACEBOOK FORMULADES PER AQUESTA SOL·LICITUD

AQUESTA APLICACIÓ POT DEMANAR A ALGUNS PERMISOS DE FACEBOOK QUE LI PERMETIN DESENVOLUPAR ACCIONS AMB EL COMPTE DE FACEBOOK DE L’USUARI I RECUPERAR INFORMACIÓ, INCLOENT DADES DE CARÀCTER PERSONAL, DE LA MATEIXA. PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS PERMISOS, CONSULTEU LA DOCUMENTACIÓ DE PERMISOS DE FACEBOOK I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE FACEBOOK. ELS PERMISOS SOL·LICITATS SERAN ELS SEGÜENTS:

INFORMACIÓ BÀSICA

PER DEFECTE, AIXÒ INCLOU CERTES DADES DE L’USUARI, COM ARA IDENTIFICADOR, NOM, FOTO, GÈNERE, I LA SEVA LOCALITAT. CERTES CONNEXIONS DE L’USUARI, COM ARA ELS AMICS, TAMBÉ ESTAN DISPONIBLES. SI L’USUARI HA FET MÉS DEL SEU PÚBLIC DE DADES, MÉS INFORMACIÓ ESTARÀ DISPONIBLE.

CHECKINS

PROPORCIONA ACCÉS DE LECTURA A REGISTRES D’ENTRADA DE L’USUARI AUTORITZAT

E-MAIL

PROPORCIONA ACCÉS A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC PRINCIPAL DE L’USUARI

GUSTOS

PROPORCIONA ACCÉS A LA LLISTA DE TOTES LES PÀGINES QUE L’USUARI HA AGRADAT.

FOTOS

PROPORCIONA ACCÉS A LES FOTOS HA PUJAT A L’USUARI, I LES FOTOS QUE L’USUARI HA ESTAT ETIQUETATGE.

PUBLICAR ACTIVITAT DE LES APLICACIONS

PERMET QUE L’APLICACIÓ PER PUBLICAR A L’OPEN GRAPH ÚS D’ACCIONS INCORPORADES, ÈXITS, ACCIONS PUNTUACIONS, O PERSONALITZATS. L’APLICACIÓ TAMBÉ POT PUBLICAR UNA ALTRA ACTIVITAT QUE ES DETALLA EN EL DOCUMENT DE PUBLICACIÓ PERMISOS DEL FACEBOOK.

LA INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

LES DADES PERSONALS ES RECULLEN PER ALS SEGÜENTS PROPÒSITS I L’ÚS DELS SEGÜENTS SERVEIS:

L’ACCÉS ALS COMPTES DELS SERVEIS DE TERCERS

AQUESTS SERVEIS PERMETEN QUE L’APLICACIÓ ACCEDEIXI A LES DADES DEL SEU COMPTE EN UN SERVEI DE TERCERS I REALITZAR ACCIONS AMB ELLA. AQUESTS SERVEIS NO S’ACTIVEN AUTOMÀTICAMENT, SINÓ QUE REQUEREIXEN L’AUTORITZACIÓ EXPLÍCITA PER L’USUARI.
L’ACCÉS AL COMPTE DE FACEBOOK (AQUESTA SOL·LICITUD)
AQUEST SERVEI PERMET QUE AQUESTA APLICACIÓ PER A CONNECTAR-SE AMB EL COMPTE DE L’USUARI A LA XARXA SOCIAL FACEBOOK, PROPORCIONADA PER FACEBOOK INC PERMISOS PREGUNTAR: CHECK-INS, CORREU ELECTRÒNIC, GUSTOS, FOTOS I PUBLICAR APLICACIONS D’ACTIVITAT. LLOC DE PROCESSAMENT: EUA – POLÍTICA DE PRIVACITAT

COMENTARIS DELS LECTORS (FACEBOOK)
COMENTARIS DELS LECTORS ÉS UN SERVEI DE CONTINGUTS COMENTANT PROPORCIONADA PER FACEBOOK INC QUE PERMET A L’USUARI DEIXAR COMENTARIS I COMPARTIR-LOS A LA PLATAFORMA DE FACEBOOK. LES DADES PERSONALS RECOLLIDES: DADES DE LES GALETES I EL SEU ÚS. LLOC DE PROCESSAMENT: EUA – POLÍTICA DE PRIVACITAT

LA INTERACCIÓ AMB LES XARXES SOCIALS I PLATAFORMES EXTERNES

AQUESTS SERVEIS PERMETEN LA INTERACCIÓ AMB LES XARXES SOCIALS I ALTRES PLATAFORMES EXTERNES DIRECTAMENT DE LES PÀGINES D’AQUESTA SOL·LICITUD. LA INTERACCIÓ I LA INFORMACIÓ OBTINGUDA PER AQUESTA APLICACIÓ ESTAN SEMPRE SUBJECTES A LA CONFIGURACIÓ DE PRIVADESA DE L’USUARI PER A CADA XARXA SOCIAL. SI S’INSTAL·LA UN SERVEI QUE PERMET LA INTERACCIÓ AMB LES XARXES SOCIALS ENCARA POT RECOPILAR DADES DE TRÀNSIT DE LES PÀGINES EN QUÈ ESTÀ INSTAL·LAT EL SERVEI, FINS I TOT QUAN ELS USUARIS NO EL FAN SERVIR.
COM BOTÓ DE FACEBOOK I GINYS SOCIALS (FACEBOOK)
EL BOTÓ DE FACEBOOK LIKE I GINYS SOCIALS SÓN SERVEIS QUE PERMETEN LA INTERACCIÓ AMB LA XARXA SOCIAL FACEBOOK PROPORCIONADA PER FACEBOOK INC LES DADES PERSONALS RECOLLIDES: GALETA I ÚS DE DADES. LLOC DE PROCESSAMENT: EUA – POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTERACCIONS BASADES EN LA LOCALITZACIÓ

GEOLOCALITZACIÓ (AQUESTA SOL·LICITUD)
AQUESTA APLICACIÓ POT RECOPILAR, UTILITZAR I COMPARTIR LES DADES DE LOCALITZACIÓ DE L’USUARI PER TAL DE PROPORCIONAR SERVEIS BASATS EN LA LOCALITZACIÓ. LA MAJORIA DELS NAVEGADORS I DISPOSITIUS PROPORCIONEN EINES D’OPTAR PER AQUESTA FUNCIÓ PER DEFECTE. SI S’HA PROPORCIONAT AUTORITZACIÓ EXPLÍCITA, LES DADES DE LOCALITZACIÓ DE L’USUARI PODEN SER RASTREJATS PER AQUESTA APLICACIÓ. LES DADES PERSONALS RECOLLIDES: POSICIÓ GEOGRÀFICA.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA RECOLLIDA I PROCESSAMENT DE DADES

ACCIÓ LEGAL

LES DADES PERSONALS DE L’USUARI ES POT UTILITZAR PER ALS EFECTES LEGALS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, ALS TRIBUNALS O EN LES ETAPES QUE CONDUEIXEN A UNA POSSIBLE ACCIÓ LEGAL DERIVADA D’UN ÚS INADEQUAT D’AQUESTA SOL·LICITUD O ELS SERVEIS RELACIONATS.
L’USUARI ÉS CONSCIENT DEL FET QUE EL CONTROLADOR DE DADES POT SER OBLIGAT A REVELAR DADES PERSONALS A PETICIÓ DE LES AUTORITATS PÚBLIQUES.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI

A MÉS DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT, AQUESTA APLICACIÓ POT PROPORCIONAR A L’USUARI INFORMACIÓ ADDICIONAL I CONTEXTUAL RELATIVA A DETERMINATS SERVEIS O LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS A PETICIÓ.

REGISTRES DEL SISTEMA I MANTENIMENT

PER ALS PROPÒSITS D’OPERACIÓ I MANTENIMENT, AQUESTA SOL·LICITUD I QUALSEVOL SERVEIS DE TERCERS PODEN RECOPILAR ELS ARXIUS DE REGISTRE D’INTERACCIÓ QUE AMB AQUESTA APLICACIÓ (REGISTRES DEL SISTEMA) O UTILITZAR PER A AQUEST PROPÒSIT ALTRES DADES PERSONALS (PER EXEMPLE, ADREÇA IP).

LA INFORMACIÓ NO CONTINGUDA EN AQUESTA POLÍTICA

MÉS DETALLS REFERENTS A LA RECOLLIDA O TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PODEN SER SOL·LICITATS DES DEL CONTROLADOR DE DADES EN QUALSEVOL MOMENT. SI US PLAU, VEGEU LA INFORMACIÓ DE CONTACTE AL PRINCIPI D’AQUEST DOCUMENT.

ELS DRETS DELS USUARIS

L’USUARI TÉ DRET, EN QUALSEVOL MOMENT, PER SABER SI LES SEVES DADES PERSONALS HAN ESTAT EMMAGATZEMATS I PODEN CONSULTAR EL CONTROLADOR DE DADES PER APRENDRE SOBRE EL SEU CONTINGUT I ORIGEN, PER VERIFICAR LA SEVA EXACTITUD O SOL·LICITAR QUE SE LES COMPLEMENTI, CANCEL·LATS, D’ACTUALITZACIÓ O CORRECCIÓ O PER A LA SEVA TRANSFORMACIÓ EN FORMA ANÒNIMA O BLOQUEJAR LES DADES CONTINGUDES EN VIOLACIÓ DE LA LLEI, AIXÍ COM OPOSAR-SE AL SEU TRACTAMENT PER A QUALSEVOL I TOTS ELS MOTIUS LEGÍTIMS. LES SOL·LICITUDS S’HAN DE TRAMETRE AL RESPONSABLE DEL FITXER A LA INFORMACIÓ DE CONTACTE QUE FIGURA MÉS AMUNT.
AQUESTA APLICACIÓ NO ÉS COMPATIBLE AMB “DO NOT TRACK” PETICIONS.
PER DETERMINAR SI ALGUN DELS SERVEIS DE TERCERS QUE UTILITZA HONOR A LES SOL·LICITUDS “DO NOT TRACK”, SI US PLAU, LLEGIU LES SEVES POLÍTIQUES DE PRIVACITAT.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL RESPONSABLE DEL FITXER ES RESERVA EL DRET DE FER CANVIS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT EN QUALSEVOL MOMENT MITJANÇANT UN AVÍS ALS SEUS USUARIS EN AQUESTA PÀGINA. ES RECOMANA ENCARIDAMENT COMPROVAR AMB FREQÜÈNCIA AQUESTA PÀGINA, EN REFERÈNCIA A LA DATA DE L’ÚLTIMA MODIFICACIÓ QUE APAREIX A LA PART INFERIOR. SI UN USUARI S’OPOSA A QUALSEVOL DELS CANVIS EN LA POLÍTICA, L’USUARI HA DE DEIXAR D’UTILITZAR AQUESTA APLICACIÓ I POT SOL·LICITAR QUE EL CONTROLADOR DE DADES ESBORRAR LES DADES PERSONALS. LLEVAT QUE S’INDIQUI EL CONTRARI, LA POLÍTICA DE PRIVACITAT VIGENT EN AQUELL MOMENT S’APLICA A TOTES LES DADES PERSONALS DELS TITULARS DEL TRACTAMENT DELS USUARIS.

DEFINICIONS I REFERÈNCIES LEGALS

LES DADES PERSONALS (O DADES)

QUALSEVOL INFORMACIÓ RELATIVA A UNA PERSONA FÍSICA, UNA PERSONA JURÍDICA, UNA INSTITUCIÓ O UNA ASSOCIACIÓ, QUE ÉS, O POT SER, IDENTIFICAT, NI TAN SOLS INDIRECTAMENT, PER REFERÈNCIA A QUALSEVOL ALTRA INFORMACIÓ, INCLOENT UN NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ PERSONAL.

DADES D’ÚS

LA INFORMACIÓ RECOPILADA AUTOMÀTICAMENT D’AQUESTA APLICACIÓ (O SERVEIS DE TERCERS QUE TREBALLEN EN AQUESTA SOL·LICITUD), QUE POT INCLOURE: LES ADRECES IP O NOMS DE DOMINI DELS ORDINADORS UTILITZATS PELS USUARIS QUE UTILITZEN AQUESTA APLICACIÓ, LES ADRECES URI (UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER) , EL TEMPS DE LA SOL·LICITUD, EL MÈTODE UTILITZAT PER ENVIAR LA SOL·LICITUD AL SERVIDOR, LA MIDA DE L’ARXIU OBTINGUT EN RESPOSTA, EL CODI NUMÈRIC QUE INDICA L’ESTAT DE LA RESPOSTA DEL SERVIDOR (ÈXIT, ERROR, ETC.), EL PAÍS D’ORIGEN , LA CARACTERÍSTIQUES DEL NAVEGADOR I EL SISTEMA OPERATIU UTILITZAT PER L’USUARI, ELS DIVERSOS DETALLS DE TEMPS PER VISITA (PER EXEMPLE, EL TEMPS EMPRAT EN CADA PÀGINA DE L’APLICACIÓ) I ELS DETALLS SOBRE LA TRAJECTÒRIA SEGUIDA DINS DE L’APLICACIÓ AMB ESPECIAL REFERÈNCIA A LA SEQÜÈNCIA DE PÀGINES VISITAT, I ALTRES PARÀMETRES SOBRE EL SISTEMA OPERATIU DEL DISPOSITIU I / O ENTORN INFORMÀTIC DE L’USUARI.

USUARI

L’INDIVIDU ÚS D’AQUESTA APLICACIÓ, QUE HA DE COINCIDIR AMB O SER AUTORITZADA PEL SUBJECTE DE LES DADES, A LA QUAL REFEREIXEN LES DADES PERSONALS.

SUBJECTE DE DADES

LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A QUÈ LES DADES PERSONALS ES REFEREIX.

PROCESSADOR DE DADES (DATA SUPERVISOR O)

LA PERSONA FÍSICA, PERSONA JURÍDICA, L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA O QUALSEVOL ALTRE ORGANISME, ASSOCIACIÓ O ENTITAT AUTORITZADA PEL CONTROLADOR DE DADES PER PROCESSAR LES DADES PERSONALS D’ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

CONTROLADOR DE DADES (O PROPIETARI)

LA PERSONA FÍSICA, PERSONA JURÍDICA, L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA O QUALSEVOL ALTRE ORGANISME, ASSOCIACIÓ O ORGANITZACIÓ AMB LA DRETA, TAMBÉ CONJUNTAMENT AMB UN ALTRE CONTROLADOR DE DADES, PER A PRENDRE DECISIONS RESPECTE ALS FINS I ELS MÈTODES DE TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I ELS MITJANS UTILITZATS, INCLOENT EL LES MESURES DE SEGURETAT RELATIVES AL FUNCIONAMENT I ÚS D’AQUESTA APLICACIÓ. EL RESPONSABLE DEL FITXER, LLEVAT QUE S’ESPECIFIQUI EL CONTRARI, ÉS EL PROPIETARI D’AQUESTA APLICACIÓ.

AQUESTA APLICACIÓ

L’EINA DE MAQUINARI O PROGRAMARI PEL QUAL ES RECULLEN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI.

COOKIES

PETITA PART DE LES DADES EMMAGATZEMADES AL DISPOSITIU DE L’USUARI.

INFORMACIÓ LEGAL

AVÍS ALS USUARIS EUROPEUS: AQUESTA DECLARACIÓ DE PRIVACITAT S’HA PREPARAT EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ESTABLERTES EN L’ART. 10 DE LA DIRECTIVA CE NÚM. 95/46 / CE, I EN VIRTUT DEL QUE DISPOSA LA DIRECTIVA 2002/58 / CE, REVISAT PER LA DIRECTIVA 2009/136 / CE, SOBRE EL TEMA DE LES GALETES. AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT NOMÉS ES REFEREIX A AQUESTA APLICACIÓ.